Muuga piirkonna lõhnahäirete uuring

Uuringu eesmärk oli analüüsida lõhnade esinemist Muuga piirkonna välisõhus ning nende mõju piirkonna elanikele vastavalt standardile EVS 887-1:2005 „Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine“.  Uuringu tulemusel selgusid uuringutsoonideks (nn mõjupiirkonnad) ning kontrolltsooniks valitud piirkondade elanike […] loe edasi…

Märtsi koosoleku kokkuvõte

12. märtsil said kokku Muuga Seltsi aktiivsemad inimesed ja arutasid järgnevatel teemadel: 1. Prügiveo leping ja sellega kaasnev 2. Planeeritava naftapargi ehitus 3. Muuga Keskuse ehk Põlvkondade maja funktsioonide vajalikus […] loe edasi…

Planeeritava naftapargi arutelu

Käesoleva kirja manuses on informatsioon Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, riigimaa 5 , Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiisi ning KSH […] loe edasi…

Vastus Konkurentsiameti poolt

Jäätmeseaduse § 67 lg 1 kohaselt korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Kohalik omavalitsus koostab korraldatud jäätmeveo teenuse tellimiseks teenuste kontsessiooni […] loe edasi…

Tarbijakaitseameti vastus

Vastus pöördumisele Lugupeetud Mari Luts Pöördusite Muuga Aedlinna Selts MTÜ nimel Tarbijakaitseameti poole kaebusega prügiveo hinna märkimisväärse tõusu kohta. Maardu Linnavalitsuse korraldatud riigihange on tehtud silmas pidades vaid Maardu kortermajade […] loe edasi…

« Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg »