Märtsi koosoleku kokkuvõte

12. märtsil said kokku Muuga Seltsi aktiivsemad inimesed ja arutasid järgnevatel teemadel: 1. Prügiveo leping ja sellega kaasnev 2. Planeeritava naftapargi ehitus 3. Muuga Keskuse ehk Põlvkondade maja funktsioonide vajalikus […] loe edasi…

Planeeritava naftapargi arutelu

Käesoleva kirja manuses on informatsioon Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, riigimaa 5 , Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiisi ning KSH […] loe edasi…

Vastus Konkurentsiameti poolt

Jäätmeseaduse § 67 lg 1 kohaselt korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Kohalik omavalitsus koostab korraldatud jäätmeveo teenuse tellimiseks teenuste kontsessiooni […] loe edasi…

Tarbijakaitseameti vastus

Vastus pöördumisele Lugupeetud Mari Luts Pöördusite Muuga Aedlinna Selts MTÜ nimel Tarbijakaitseameti poole kaebusega prügiveo hinna märkimisväärse tõusu kohta. Maardu Linnavalitsuse korraldatud riigihange on tehtud silmas pidades vaid Maardu kortermajade […] loe edasi…

1. märtsil alustab Maardu linnas jäätmevedu Ragn-Sells

Head maardulased! Teame, et iga uus algus ja suurem muudatus toob endaga kaasa ärevust ja küsimusi. Nii on ka Maardu linnas jäätmeveoga, kus 1. märtsist alustab teenindamist Ragn-Sells. Juba etteruttavalt […] loe edasi…

« Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg »