Teema: Vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus ja paigaldustööd

Paigaldame Teie kinnistule vee ja kanalisatsiooni torustiku ja liitume linna veevärgiga.
Majasisesed san.teh.tööd.Kaevetööd+Roxon.
Mahutite paigaldus.
info: 56567690
Enno